Bàn gấp bằng gỗ thông

Mã sản phẩm: 088

Tình trạng: Hết Hàng

Giá: 239.000 đ
Liên hệ mua hàng: 0924.994.993 239.000 đ
Số lượng: